Her kan du læse, hvordan STRØM ApS håndterer personoplysninger.

1. Dataansvarlig

STRØM ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

 • STRØM ApS
 • Strandvejen 169A
 • 2900 Hellerup, Danmark
 • CVR: 31349516
 • info@stromstore.dk 
 • (+45) 28 80 33 67 


2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med
indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Besøg på hjemmeside

Når du besøger www.stromstore.dk indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

 • type af browser
 • søgetermer
 • IP-adresse
 • netværkslokation
 • informationer om computer


Formålet med indsamlingen er optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi deler oplysninger med vores eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Oplysningerne slettes når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.


2.2 Køb eller kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

 • navn
 • adresse
 • mail
 • telefonnummer
 • betalingsmåde
 • leveringsinformation
 • IP-adresse

Formålet med indsamlingen er levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Vi deler oplysninger med GLS, UPS eller den transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.


2.3 Tilmelding af nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

 • navn
 • mail


Formålet med indsamlingen er, at varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi deler oplysninger med vores eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.


2.4 Tilmelding til kundeklub

Når du tilmelder dig vores kundeklub, bliver du bedt om at oplyse:

 • navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • mail
 • telefonnummer


Formålet med indsamlingen er administration af medlemskab, levering af ydelser, mulighed for at tilbyde de fordele der er forbundet med medlemskabet af kundeklubben.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at du er medlem af vores kundeklub i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Vi deler oplysninger med vores eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Oplysningerne slettes hvis du ikke er logget på din profil i 3 år eller framelder dig dit medlemskab.


3. Dine rettigheder

3.1 Ret til at se oplysningerne

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.


3.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.


3.3 Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.


3.4 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


3.5 Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


3.6 Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


3.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på siden.


4. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.


5. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på www.datatilsynet.dk